avukat
Tazminat Hukuku
tazminat hukuku

Tazminat Hukuku


Tazminat hukuku; ana başlık olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, düzenlenme amacı, bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır.

Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren vakıanın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir. Ümit Bilgiç Avukatlık Bürosu olarak, bireylerin özellikle trafik kazaları ve iş kazaları boyutuyla ilgilenmekteyiz. Kişilerin bu tür kalıcı maddi veya manevi zararlara uğraması halinde tüm bilgi, birikimimizle ve birlikte çalıştığımız avuatlarla Türkiye'nin her yerinde yıllardır hizmet vermekteyiz.
Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Tazminatı: Trafik kazalarında ölen kişinin ailesi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından yoksun kaldıkları desteğin tazmini için Borçlar Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık ve hizmet verilmektedir.
Sürekli Sakatlık Tazminatı: Trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan doğrudan tedavi giderleri dışında kaza dolayısıyla, kişinin sakatlığı oranında mahrum kaldığı gelecekteki gelirlerinin tazminini güvence altına alan tazminatlar ve zararların dışında bu kazanın sebep olduğu manevi elem ve ıstırap için de tazminatlar dava yoluyla alınmaktadır.
Tedavi Giderleri Teminatı: Kaza sonucunda kişinin yeniden sağlığına kavuşması için yapılması gereken tüm maddi zararları güvence altına alan teminat.
İletişim
çubuk
  
   (0212) 660 25 30
   info@bilgicavukatlik.com
  Kartaltepe Mahallesi
       Bahçesaray Sokak No:17 D:3
       Bakırköy / İSTANBUL
Ümit Bilgiç Avukatlık Bürosu | 2015 ©