• Kartaltepe Mahallesi Bahçesaray Sokak No:17 D:3 Bakırköy/İstanbul
  • İcra: 0212 660 25 28
  • Kartaltepe Mahallesi Bahçesaray Sokak No:17 D:3 Bakırköy/İstanbul
  • 0212 660 25 28

Çalışma Alanlarımız

iş hukuku

İş Hukuku

İş hukuku ile ilgili düzenlemeler Türk hukukunda asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılmıştır. İş hukukunda temel amaç işçilerin ve işverenlerin haklarını gözeterek uyum içinde çalışmalarını ve iş hayatının güvenilir olmasını sağlamaktır.

sigorta hukuku

Sigorta Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Altıncı Kitap' ta Sigorta Hukuku başlığı altında düzenlenmiştir. Günümüzde, bireylerin bilinçlenmesi ile beraber malvarlığı için yapılan sigortalar artış göstermektedir. Bireylerin malvarlıkları için sigorta poliçesi yaptırmaları beraberinde hukuki sorunları da getirmektedir.

Malpraktis

Malpractice (Doktor Hataları)

Malpractis davası; hastalık ve herhangi bir sağlık sorununun giderilmesi amacıyla hekime ya da bir tıp kurumuna başvuran hastanın tıbbi tanı-tedavi esnasında beklenmedik bir zararla karşı karşıya gelmesi halinde hastanın açacağı dava türünü ifade etmektedir. Tazminata hükmedilebilmesi için gereken koşullar;

Sürekli Sakatlık Tazminatı

Sürekli Sakatlık Tazminatı

Trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan doğrudan tedavi giderleri dışında kaza dolayısıyla, kişinin sakatlığı oranında mahrum kaldığı gelecekteki gelirlerinin tazminini güvence altına alan tazminatlar ve zararların dışında bu kazanın sebep olduğu manevi elem ve ıstırap için de tazminatlar dava yoluyla alınmaktadır.

İdareye Karşı Tazminat

İdareye Karşı Tazminat

08.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 Sayılı kanunla, yürürlüğe giren maddeleri uyarınca şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları getirmiştir.

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır. Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren vakıanın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir.

Neden Biz?

icon1_49x51

İdeal Çözümler

icon7_48x50

Kaliteli Çalışma

icon2_51x51

Güvenilir İş Ahlakı