• Kartaltepe Mahallesi Bahçesaray Sokak No:17 D:3 Bakırköy/İstanbul
  • İcra: 0212 660 25 28
  • Kartaltepe Mahallesi Bahçesaray Sokak No:17 D:3 Bakırköy/İstanbul
  • 0212 660 25 28

EŞLERİN MAL REJİMİ

Eşlerin Mal Rejimi

Eşlerin Mal Rejimi

Yeni Medeni Kanunda eşlerin mal rejimi bakımından hukuki durumları

01 Ocak 2002 tarihinde 4721 sayılı yeni Medeni Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Eşler 01 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmişlerse aralarında yapılmış bir evlilik sözleşmesi yoksa bu zamana kadar mal ayrılığı bu tarihten sonra edinilmiş mal rejimine tabi olacaklardır.

Bu durumda 01.01.2002 tarihinde evvel ve sonra yapılan evliliklerde tarafların çalışarak edindikleri mallar da ayrı rejime tabi olacaktır. Bir başka anlatımla 01 Ocak 2002 tarihinden evvel edinilmiş malda hak iddia eden taraf katkı payı alacağını ancak ispatlaması halinde açacağı davayı kazanacaktır.

Bu tarihten sonra tarafların edinilmiş mal varlıklarında ise ise eşler başka bir mal rejimini seçmemişlerse evlilik birliğinin son bulmasıyla eşler birbirlerinden katılma alacaklarını ve değer artış paylarını isteyebileceklerdir.

Eşlerin mallarının hangisinin edinilmiş ve kişisel mal olduğu kanunda genel olarak belirtilse de, Uygulamada çeşitli farklılıklar olmaktadır. Bir örnek verirsek, Eşlerin birisine babasından miras yoluyla kalan ev, kişisel mal, fakat kira geliri ise edinilmiş mala girmektedir.

Yeni Medeni Kanun hükümlerinin eşler bakımından getirdiği en büyük özellik, 01.01.2002 tarihinden evvel evlilik birliği içinde kazanılan mal varlıkları eşlerden kimin adına kayıtlı olsa da edinilmiş mal kabul edilmesidir. Bu durumda edinilmiş mallar da tarafların yarı yarıya hissedar olduğu kabul edilmektedir. Aksini ileri süren bu malda daha çok hakkın kendine ait olduğunu söyleyen taraf bunu kanıtlamak bir başka deyişle ; Kişisel malları ile bu malın alındığını veya bu mala değer artışında bulunduğunu ispat etmelidir.

01.01.2002 Tarihinden evvel edinilmiş mallarda eşler hak iddia ettikleri maldaki hisselerini ancak ispat ederek geçerli hale getireceklerdir. Bu ispat durumu, ülke gerçeklerini de düşündüğümüzde çok kolay değildir.