İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku ve İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları

İşçilerin işe girdikleri andan ayrıldıkları süreye kadar ve sonrasında ortaya çıkabilecek yıllık izin, fazla mesai alacağı, kıdem tazminatı gibi yasal haklarını elde etmelerinde ve kaybetmemelerinde ya da iş kazaları gibi istenmeyen durumlarda kendilerine her tür desteği sağlamak birinci önceliğimizdir.

İş Hukuku özellikle ülkemizde iş kazaları dâhilinde de sıklıkla gündeme gelen bir hukuk dalıdır. Bu alanda karşılaşılan ihlaller ve kusurlu ve gerekli hallerde, tazminat hukuku konusunda güvenilir avukatlık hizmetleri hakkın teslimi açısından önem arz eder. İş hukuku ile ilgili düzenlemeler Türk hukukunda asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir. İş Hukuku'nda temel amaç işçilerin ve işverenlerin haklarını gözeterek uyum içinde çalışmalarını ve iş hayatının güvenilir olmasını sağlamaktır. Hukuk büromuzca iş hukuku kapsamında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

* İş kazaları sonucunda ortaya çıkabilecek sürekli sakatlık ve sürekli bakım zararları…
* İşveren danışmanlık,
* Hizmet tespiti davaları,
* Kıdem İhbar Tazminatı davaları,
* İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları,
* İş kazaları sebebi ile açılan davalar.
* Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davası.